حضرت امام خامنه ای: نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب، در دلهای شما ضعیف بشود و فرو بنشیند. مثل کسی که از خانواده و حرم و ناموس خوددفاع میکند،ازانقلاب وارزشها و دستاوردهای آن،همین طور دفاع کنید شیر زن انقلاب که جانباز شیمیایی هم شد +عکس :: فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

راهبردهای فضای مجازی در کلام اولیای خدا

دیدگاه و باور ما: فضای مجازی در خدمت صدورانقلاب، اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با امپریالیسم واستکبار ستیزی خواسته ی ما:اینترنت بایدملّی،امن، پرسرعت،ارزان و پاک باشد
فضای مجازی ؛ نیازامروز ، ضرورت فردا

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی): ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
«ان‌شاءالله تا ۲۵ سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.»

پیوندها
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل

شیر زن انقلاب که جانباز شیمیایی هم شد +عکس

ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ 15 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ. ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1359 ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮﺭﺩﻝ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪ.
شهدای ایران: ﺁﻣﻨﻪ ﻭﻫﺎﺏ ﺯﺍﺩﻩ یکی از ﺷﯿﺮزنان ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ، تکﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ، ﺁﺭﭘﯽﭼﯽ ﺯﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺯﻡ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، ﭼﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺻﯿﺎﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻭ ﺩﻭﺭه هاﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺘﻬﺎﯼ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﯼ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﯼ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، ﺩﻫﻼﻭﯾﻪ، ﺣﺼﺮﺁﺑﺎﺩﺍﻥ، ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ، ﻫﻮﯾﺰﻩ، ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻻﺋﻤﻪ ﻭ ﻣﺤﺮﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ...

ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ 15 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ. ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1359 ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮﺭﺩﻝ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪ.
 

ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﮐﻠﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺖ. ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺠﺮ 1 ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻭﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﺪﺍﻭﺍﯾﺶ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺯﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﺪ.


شیر زن انقلاب که جانباز شیمیایی هم شد +عکس

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺁﻣﻨﻪ ﻭﻫﺎﺏ ﺯﺍﺩﻩ ﮔﻠﺪﺍﻧﻬﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﮔﻠﺪﺍﻧﻬﺎ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﭘﻨﺞ ﺷﻬﯿﺪﯼ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻨﮕﺮﯼ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ. ﻫﻤﮕﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺁﺏ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺭﺳﯿﺪ، ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮﺩ.


*جهان نیوز
۹۶/۱۲/۱۶
حسن حیدری

نظر شریف شما (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

'ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی